Cif Trouba&gril čisticí sprej 435ml

Kód: 21.8
Neohodnoceno
95,59 Kč / ks 79 Kč bez DPH 21,97 Kč / 100 ml
Skladem
Můžeme doručit do:
22.4.2024

Čisticí prostředek na odolnou mastnotu a připálené zbytky jídla.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čistící sprej - Cif Trouba&Gril je čisticí sprej, který je speciálně navržen tak, aby odstranil připálenou mastnotu. Jeho účinné složení s odmašťovacími složkami odstraní i velmi odolné nečistoty z trouby, grilu i varné desky.
100 % odstranění mastnoty.

Příprava a použití

Tryska otevření / uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop.
Návod na použití: Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu, dokud není rovnoměrně pokryta. Nechte působit 30 minut, v závislosti na intenzitě znečištění povrchu.
Opláchněte.

Bezpečnostní varování - UPOZORNĚNÍ:
- Nedržte lahvičku dnem vzhůru 
- Používejte pouze na studené povrchy. 
- Nepoužívejte na samočistící trouby. 
- V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce troub. 
- NEPOUŽÍVEJTE NA: nápisy na spotřebičích, hliník, měď, mosaz, mramor nebo lakované dřevo. 
- Nepoužívejte na světla, ventilátory a větrání, které jsou součástí trouby.

NEBEZPEČÍ - Cif Trouba & Gril
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje: hydroxid sodný; koko-alkyl(dimethyl) aminoxidy; 2-Aminoethan-1-ol.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte prach / mlhu. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Uniklý produkt seberte.

Složení - Méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky